Szabó Réka

Betöltött tisztségek
  • kuratóriumi tag
Szakmai tapasztalatok
2010. decemberétől dolgozom Intaházán, szociálpedagógusként. Betegeink szociális helyzetfelmérése, csoportfoglalkozások szervezése és vezetése, egyéni betegvezetés, kapcsolattartás társintézményekkel, hozzátartozókkal, törvényes képviselőkkel, rendezvények szervezése, pszichoedukációban életvezetési tanácsadás.
Képzettségek
  • Szociálpedagógia BA (NYME)
  • Személyiségfeljesztés komplex tematikus művészeti terápiával
Ami fontos számomra
  • Kreativitás, olvasás, művészetek, természet.
Terület, amivel itt foglalkozom
Szociálpedagógusként nemcsak a szakismeretek kreatív, változatos munkaformában történő alkalmazására törekszem, hanem betegeink személyiségének, kreativitásának fejlesztését is nagyon fontosnak tartom. Munkakörömön belül, művészetterápiás foglalkozásokon alkalmazom a képzésen elsajátított ismereteket. Munkahelyi teendőim mellett szívesen vállalom a gyermekek tehetséggondozásával és személyiségük fejlesztésével kapcsolatos társadalmi feladatokat és a különböző rendezvények lebonyolításában való részvételt.