Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Gyermekvédelmi komponens

pályázat

A hátrányokkal küzdő gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programokra, a személyiség érését, a gyermek szocializációját segítő csoportos foglalkozásokra, terápiákra, közösségépítő rendezvényekre, az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, valamint a szülői kompetenciák erősítésére jelent meg összesen csaknem egymilliárd forintos keretösszegű európai uniós pályázat.

A konstrukció keretében gyermekek számára szervezett, a szocializációt elősegítő csoportos foglalkozásokra, egyéni terápiákra, közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozásokra, művészetterápiás és egyéb terápiás foglalkozásokra, iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programokra, továbbá a fiatalok szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítését, érzelmi intelligenciájuk fejlesztését szolgáló programokra, önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelő foglalkozásokra, a tanulási motivációt erősítő, a kulcskompetenciák fejlesztését célzó, valamint a munkamotivációt erősítő, illetve, a munkaerő-piaci tájékozottságot javító programokra igényelhető európai uniós támogatás. A támogatható tevékenységek közé tartoznak emellett a szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, konfliktuskezelő programok is.

A konstrukció keretében gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői hálózatok, gyermekek, illetve családok átmeneti otthonai, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, utógondozó otthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, illetve mindezek illetve fenntartói nyújthatnak be pályázatot. A pályázásra jogosultak körének részletes leírását a pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázat keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 20 millió és 80 millió forint között lehet. A támogatás mértéke elérheti a projekt összes elszámolható költségének akár a 100 százalékát is.